Jump to content

Economic calculation (originally: Finanční analýza)


P.Kubín

Recommended Posts

Dobrý den, mám navržený systém, který má zisk 8358 kWh/ rok spotřeby domu je 5000 kWh ročně. V grafu toku energie je znázorněno že z výroby do spotřeby dojde 1995 kWh a zbytek je přetok do sítě. Problém je že v cash flow mi to počítá jako by 5000kWh byla úspora lze to nějak upravit? Dle cash flow to vypadá jako by to bralo automaticky, že výroba činí 8358 kWh spotřeba 5000 kWh a přetok 3358 kWh tak to počítá jako úsporu a přetok. Podle grafu toků je spotřeba z FVE 1995 kWh 6363 kWh přetok a 3017 kWh odebírám ze sítě. Což mi pak vychází jiné úspory a doba návratnosti. 

Link to comment
Share on other sites

Hi P.Kubín,

here is a translation of your question by deepl.com:

Quote

Hello, I have designed a system that has a gain of 8358 kWh/year the house consumption is 5000 kWh per year. The energy flow graph shows that 1995 kWh from production to consumption and the rest is overflow to the grid. The problem is that the cash flow calculates it as if 5000kWh is a saving can this be adjusted somehow? According to the cash flow it looks like it takes automatically that production is 8358 kWh consumption 5000 kWh and overflow 3358 kWh so it counts it as saving and overflow. According to the flow chart, the consumption from PV is 1995 kWh 6363 kWh overflow and 3017 kWh taken from the grid. Which then gives me different savings and payback time.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Which economical model do you have? Is it net metering oder surplus feed-in? In net metering it is irrelevant which portion of the PV energy can be used directly by the consumers. It works just with a balance on monthly or annual basis that checks how much was produced and how much was consumed.

Kind regards,

Martin

 

Link to comment
Share on other sites

  • developer_mh changed the title to Economic calculation (originally: Finanční analýza)
On 1. 9. 2022 at 10:25, developer_mh said:

Ahoj P.Kubín,

zde je překlad vaší otázky od deepl.com:

Jaký ekonomický model máte? Je to čisté dávkování nebo přebytečné napájení? V čistém měření je irelevantní, jakou část FV energie mohou spotřebitelé přímo využít. Pracuje pouze s bilancí na měsíční nebo roční bázi, která kontroluje, kolik bylo vyrobeno a kolik bylo spotřebováno.

S přátelským pozdravem,

Martin

 

Zdravím a existuje možnost aby analýza počítala realnou spotřebu a ne pouze výrobu?

Link to comment
Share on other sites

On 9/4/2022 at 3:22 PM, P.Kubín said:

Zdravím a existuje možnost aby analýza počítala realnou spotřebu a ne pouze výrobu?

Hi and is there any possibility to make the analysis calculate real consumption and not only production?

Hi P.Kubín,

you can import real consumption via the page Consumption as described in our online help: https://help.valentin-software.com/pvsol/2022/en/pages/consumption/

Is this what you mean by real consumption?

Kind regards,
Frederik

Link to comment
Share on other sites

On 7. 9. 2022 at 19:24, developer_fw said:

Ahoj P.Kubín,

skutečnou spotřebu můžete importovat přes stránku Spotřeba , jak je popsáno v naší online nápovědě: https://help.valentin-software.com/pvsol/2022/en/pages/consumption/

To myslíš reálnou spotřebou?

S pozdravem
Frederik

Ahoj 

spotřebu mam definovanou na rodinný dům, ale systém mi stále počítá v analýze úspor špatně, bere údaje že výroba je 8356 kWp/ rok spotřeba je 5100 kW/rok, podle toho mi počítá návratnost, ovšem v sekci toků energie je vidět ze jsem reálně byl schopen spotřebovat z vlastní výroby pouze 3500 kW A 1600 kW jsem dokoupil ze sítě. 

Link to comment
Share on other sites

Hello P.Kubín,

8 hours ago, P.Kubín said:

spotřebu mam definovanou na rodinný dům, ale systém mi stále počítá v analýze úspor špatně, bere údaje že výroba je 8356 kWp/ rok spotřeba je 5100 kW/rok, podle toho mi počítá návratnost, ovšem v sekci toků energie je vidět ze jsem reálně byl schopen spotřebovat z vlastní výroby pouze 3500 kW A 1600 kW jsem dokoupil ze sítě. 

I have the consumption defined for a family house, but the system still calculates me wrong in the savings analysis, it takes the data that the production is 8356 kWp/year the consumption is 5100 kW/year, according to this it calculates the payback, but in the section of energy flows it can be seen that I was actually able to consume from my own production only 3500 kW AND 1600 kW I bought from the grid.

I am not sure I get your question right. What do you think is wrong with the values and what do you think should be different? Since there has to be an energy balance for every time step, you cannot simply add up summed values for the whole year. In case there is consumption but no solar production there has to be grid delivered energy somehow. If you do want to have a detailed look at the timestep values, you can export the simulation results to a character separated values file on the page Presentation in the lower left corner.
image.png
Might you be so kind and send me your project file via private message here in the forum so I can have a look into it?

Kind regards,
Frederik

Link to comment
Share on other sites

On 14. 9. 2022 at 15:42, developer_fw said:

Dobrý den, P.Kubín,

Nejsem si jistý, zda správně chápu vaši otázku. Co je podle vás na hodnotách špatně a co by podle vás mělo být jinak? Protože pro každý časový krok musí existovat energetická bilance, nelze jednoduše sečíst součtové hodnoty za celý rok. V případě, že dochází ke spotřebě, ale nedochází k výrobě solární energie, musí se energie nějak dodávat do sítě. Pokud se chcete podrobně podívat na hodnoty časového kroku, můžete exportovat výsledky simulace do souboru hodnot oddělených znaky na stránce Prezentace v levém dolním rohu. Mohl byste být tak laskav a poslat mi svůj soubor projektu soukromou zprávou zde na fóru, abych se na něj mohl podívat?
obrázek.png

S pozdravem
Frederik

Dobrý den, soubor vám mile rád pošlu. Je mi jasné že hodnoty nemůžu jen tak sčítat ovšem v tabulce úspor a návratnosti se to tak počítá a to mi právě nesedí. Soubor odešlu co nejdříve jak se k tomu dostanu. Děkuji za ochotu.

S pozdravem Kubín.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...